แบบฝึกออกเสียง "อี"
ตัวอย่าง


เริ่มฝึกใหม่
ประเมินการออกเสียง
www.000webhost.com