ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมฝึกพูด EZ-Speak
กรุณาเลือกแบบฝึกที่ท่านต้องการ โดยเรียงลำดับการฝึกจากซ้ายไปขวา

1. ฝึกเปล่งเสียง
2. ฝึกออกเสียง
3. ฝึกพูดเป็นคำ

www.000webhost.com